Medlem af Byg Garanti

Undgå at boligdrømmen bli’r et mareridt med Byg Garanti

 • 5-års garantiordning på den håndværksmæssige udførelse af alt arbejde til private
 • Gæder på nybygnings-, ombygnings-, reparations- eller tilbygningsarbejde
 • Garantiordningen koster ikke ekstra, men giver sikkerhed for dig
 • Dækker for udbedring af eventuelle fejl helt op til 100.000 kr
 • Godkendt af Dansk Byggeri

Byg Garanti

Har du spørgsmål til Byg Garanti ordningen, er du velkommen til at kontakte os


Gode råd fra Byg Garanti

Skal du i gang med en større ombygning eller tilbygning – f.eks. nyt køkken, en udestue eller ombygning af tørreloftet til atelier. Så er der en række spørgsmål, du skal overveje, inden du går i gang:

 • Er der brug for en rådgiver?
 • Hvad står der i Bygningsreglementet om de nye energikrav?
 • Hvor finder man en pålidelig håndværker?
 • Hvad er forskellen på et overslag og et tilbud?
 • Hvordan sikrer man sig det resultat, som man ønsker sig?
Fem gode råd inden du går i gang

Når du skal have foretaget reparationer eller renoveringer af dit hjem, er der nogle få, men vigtige ting du skal huske, når du skal indgå aftale med en håndværker.

1. Overvej nøje hvad du vil have udført
Du skal som det første tage højde for, at du måske skal søge byggetilladelse til det, du skal have bygget. Undersøg også, om der er bestemmelser, der kan have indflydelse på dine planer. Det kan eksempelvis være bestemmelser i lokalplanen eller i kommuneplanen.

2. Sørg for at opgaven er godt beskrevet og i overensstemmelse med dine ønsker
For at spare tid og få en effektiv proces er det vigtigt, at du konkretiserer dine planer. Det er derfor en god idé at skrive aftalerne ned – især hvis der er tale om større byggeopgaver. Så er der ingen tvivl om, hvad du og din håndværker har aftalt.

3. Vær sikker på, hvad arbejdet kommer til at koste inkl. moms
Et overslag er ikke bindende for virksomheden, det er kun et skøn. Kun prisen ved afgivelsen af et tilbud er bindende. Sørg for at aftalen er skriftlig. Prisen dækker kun det arbejde, der er beskrevet i aftalen. Priser til forbrugere skal altid oplyses inkl. moms.

4. Husk at aftale hvornår arbejdet skal påbegyndes og afsluttes
Overvej, om arbejdet kan vente til vinterhalvåret, hvor håndværkerne typisk har færre opgaver og derfor bedre tid. Du bør under alle omstændigheder starte i god tid, inden du ønsker arbejdet færdigt. Det er vigtigt, at du og din håndværker aftaler, hvornår arbejdet starter og slutter.

5. Tjek at virksomheden er dækket af Byg Garanti
Ønsker du sikkerhed for eventuelle tab ved fejl og mangler ved byggeriet? Så skal du samarbejde med en virksomhed, der er dækket af Byg Garanti. Ordningen dækker dine tab med op til 100.000 kr. inkl. moms pr. byggesag. Efter arbejdet er færdigt, dækker garantien i op til tre år for synlige fejl og op til ti år for skjulte fejl og mangler.

Det beløb, du maksimalt kan få dækket, vil blive opgjort på baggrund af Byggeriets Ankenævns kendelse, en dom, en voldgiftafgørelse eller en sagkyndig vurdering. Følgeskader eller indirekte tab er ikke dækket.

Start med at mødes med håndværkeren i dit hjem og gennemgå opgaven sammen. Giv håndværkeren svar på de praktiske spørgsmål, fx.:

 • Er der adgang til byggestrøm og vand?
 • Hvornår møder håndværkeren, og hvordan kan han komme ind?
 • Hvordan kan håndværkeren få fat på dig i løbet af dagen?
 • Hvor ligger kabler, ledninger og rør, hvis der skal graves i grunden?
 • Hvem dækker af for støv?
Byggemøder ved større projekter

Har du gang i et større – eller et teknisk kompliceret – byggeprojekt, der strækker sig over mere end en måned? Så er det en god ide at holde regelmæssige byggemøder.

På byggemøderne kan håndværkeren orientere om, hvordan byggeriet skrider frem i forhold til tidsplanen.

Alle ændringer skal også på skrift

Nogle gange kan man ændre mening om materialerne eller opgaven undervejs – og f.eks. beslutte sig for at få lagt klinker i stedet for vinylgulv i køkkenet. Andre gange kommer man i tanke om en ekstra opgave til mureren, tømreren eller maleren, når de nu alligevel er i gang.

I så fald skal du være opmærksom på, at ændringer i den oprindelige aftale og ekstra opgaver kan få betydning for prisen og tidsfristen. Prisen og afleveringsfristen gælder kun de arbejder, der er nævnt i tilbuddet eller den skriftlige aftale.

Kommer du – undervejs i byggeprocessen – med forslag til ændringer, skal der skrives en såkaldt aftaleseddel, som både du og håndværkeren skriver under på. Så har I begge dokumentation for, om arbejdet bliver dyrere eller billigere end først aftalt. Aftalesedlerne skal også bruges, hvis der bliver ændret på tidsplanen.
Aftalesedlen er en del af Byggeriets Servicekoncept.